Poprzednio

"APARTAMENT ART"

Nazwa pełna

ARIES RESIDENCE BUKOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000165545

NIP

5212895398

REGON

013128709

Adres siedziby

Poleczki 23, 02-822 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lipca 2003 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.01.2018

    Do

    06.12.2019

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów, w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest samodzielnie jeden członek zarządu, a w zarządzie wieloosobowym uprawnionymi są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

8,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 54197 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003