Poprzednio

POLKAR WARMIA

Nazwa pełna

POLKAR WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

KRS

0000015109

NIP

5821426079

REGON

170390644

Adres siedziby

Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 maja 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu dwuosobowego, każdy członek zarządu jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu spółki samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 24 kwietnia 2002 r.

  Wartość udziałów

  1,6 mln zł

  Liczba udziałów

  15991

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 czerwca 2012 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 czerwca 2015 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

976,7 tys. zł

2019 r.

6 mln zł

2018 r.

11,7 mln zł

2017 r.

7,8 mln zł

2016 r.

4,6 mln zł

2015 r.

559,9 tys. zł

2014 r.

8,3 mln zł

2013 r.

5,3 mln zł

2011 r.

12,5 tys. zł

2010 r.

3 mln zł

2008 r.

1,2 mln zł

2008
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mln zł 3 mln zł 12,5 tys. zł 5,3 mln zł 8,3 mln zł 559,9 tys. zł 4,6 mln zł 7,8 mln zł 11,7 mln zł 6 mln zł 976,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

52 mln zł

30,2 mln zł

2007 - 2013

2

17 mln zł

8,8 mln zł

Łącznie

8

68,9 mln zł

39 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@POLKAR-WARMIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1232 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001