Poprzednio

POLKAR WARMIA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

52 mln zł

30,2 mln zł

2007 - 2013

2

17 mln zł

8,8 mln zł

Łącznie

8

68,9 mln zł

39 mln zł