Poprzednio

POLKAR WARMIA

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 03.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 16.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 19.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.08.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 23.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 08.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 04.06.2013

  2012 r.

 • 13.07.2012

  2011 rok

 • 21.09.2011

  2010 r.

 • 02.08.2010

  2009 rok

 • 24.08.2009

  2008 r.

 • 04.11.2008

  2007 rok

 • 30.10.2007

  2006 rok

 • 27.06.2006

  2005r.

 • 27.04.2005

  Za 2002r.

 • 27.04.2005

  Za 2003r.

 • 27.04.2005

  Za 2004r.

 • 06.05.2005

  2001 r.

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 r.

 • 2011 rok

 • 2010 r.

 • 2009 rok

 • 2008 r.

 • 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005r.

 • Za 2002r.

 • Za 2003r.

 • Za 2004r.

 • 2001 r.

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 r.

 • 2011 rok

 • 2010 r.

 • 2009 rok

 • 2008 r.

 • 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005r.

 • Za 2002r.

 • Za 2003r.

 • Za 2004r.

 • 2001 r.