Nazwa pełna

"GERWILL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000147916

NIP

6641842078

REGON

290959700

Adres siedziby

Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego zarząd reprezentuje prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  3,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  35

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  3,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  35

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

3,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2809 SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013