Nazwa pełna

METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000146121

NIP

5262673576

REGON

015314592

Adres siedziby

Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 stycznia 2003 r.

Kapitał zakładowy

328,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  328,9 mln zł

  Liczba udziałów

  657835

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,3 mld zł

2020 r.

884,7 tys. zł

2010 r.

17,9 tys. zł

2009 r.

3,9 mld zł

2008 r.

2,4 tys. zł

2007 r.

99 tys. zł

2006 r.

54,9 tys. zł

2005 r.

40,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2020
2022
40,6 tys. zł 54,9 tys. zł 99 tys. zł 2,4 tys. zł 3,9 mld zł 17,9 tys. zł 884,7 tys. zł 8,3 mld zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003