Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,3 mld zł

2020 r.

884,7 tys. zł

2010 r.

17,9 tys. zł

2009 r.

3,9 mld zł

2008 r.

2,4 tys. zł

2007 r.

99 tys. zł

2006 r.

54,9 tys. zł

2005 r.

40,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2020
2022
40,6 tys. zł 54,9 tys. zł 99 tys. zł 2,4 tys. zł 3,9 mld zł 17,9 tys. zł 884,7 tys. zł 8,3 mld zł