Nazwa pełna

"FRAGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000137819

NIP

9460009303

REGON

430562268

Adres siedziby

Budowlana 28, 20-469 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 listopada 2002 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

540 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki wobec innych podmiotów prawa, składania w jej imieniu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, orazudzielania pełnomocnictw.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

52,6 tys. zł

2006 r.

1,7 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3494 SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002