Poprzednio

SAINT-GOBAIN ABRASIVES

Nazwa pełna

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000137603

NIP

6660003226

REGON

310003576

Adres siedziby

Norton 1, 62-600 Koło, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 października 2002 r.

Kapitał zakładowy

212,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  48 mln zł

  Liczba udziałów

  48000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  164,1 mln zł

  Liczba udziałów

  164093

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

239,6 tys. zł

2019 r.

9,9 tys. zł

2013 r.

166,6 tys. zł

2009 r.

1,1 tys. zł

2004 r.

124,2 tys. zł

2004
2009
2013
2019
2020
124,2 tys. zł 1,1 tys. zł 166,6 tys. zł 9,9 tys. zł 239,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002