Produkcja wyrobów tekstylnych

960

Liczba organizacji

971,3 mln zł

Kapitalizacja

8,1 lat

Średni wiek organizacji

31,3 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,
  • produkcję tkanin,
  • produkcję dzianin metrażowych,
  • produkcję włóknin,
  • produkcję pozostałych tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych,
  • wykończanie wyrobów tekstylnych i odzieży,
  • produkcję pozostałych gotowych wyrobów tekstylnych (np. bielizny pościelowej, koców, dywanów, wyrobów powroźniczych, olinowania itp.), z wyłączeniem odzieży.

Dział ten nie obejmuje:

  • uprawy roślin włóknistych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,
  • produkcji odzieży, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 14,
  • produkcji włókien chemicznych, sklasyfikowanej w 20.60.Z.

Uwaga:

W przypadku, gdy przędza lub tkanina stanowi mieszaninę dwóch lub więcej surowców włókienniczych, należy je klasyfikować tak, jakby składały się całkowicie z tego surowca, który masą przeważa nad dowolnym, pojedynczym surowcem włókienniczym.
Natomiast, jeżeli żaden surowiec nie przeważa masą, wtedy wyrób należy klasyfikować tak, jakby całkowicie składał się z tego surowca włókienniczego, który znajduje się na ostatniej pozycji w porządku wymieniania rozpatrywanych surowców.