Nazwa pełna

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI "ELZAM-DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000120930

NIP

5782282209

REGON

170394501

Data rejestracji

28 czerwca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

13 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

739.5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków I obiektów przemysłowych

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Działalność holdingów finansowych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oswiadczeń woli I podpisywania dokumentów w imieniu spółki przy zarządzie jednoosobowym upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo, natomiast przy zarządzie dwuosobowym wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1238 SĄD REJONOWY W ELBLĄGU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002