Nazwa pełna

VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000113394

NIP

5270207340

REGON

010265179

Adres siedziby

Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 maja 2002 r.

Kapitał zakładowy

874,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

874,8 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

29,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

VGO

Liczba wyemitowanych akcji:

729 tys.

Wartość rynkowa:

411,2 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

683,2 tys. zł

2022 r.

5,1 mln zł

2021 r.

45,9 mln zł

2020 r.

6,5 mln zł

2019 r.

30,5 mln zł

2018 r.

1,9 mln zł

2017 r.

4,5 mln zł

2016 r.

8 mln zł

2015 r.

6 mln zł

2014 r.

1,2 mln zł

2013 r.

2,5 mln zł

2012 r.

4,9 mln zł

2011 r.

514,9 tys. zł

2010 r.

277,3 tys. zł

2009 r.

314,1 tys. zł

2007 r.

1,9 mln zł

2006 r.

139,3 tys. zł

2005 r.

291 tys. zł

2004 r.

2,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,4 tys. zł 291 tys. zł 139,3 tys. zł 1,9 mln zł 314,1 tys. zł 277,3 tys. zł 514,9 tys. zł 4,9 mln zł 2,5 mln zł 1,2 mln zł 6 mln zł 8 mln zł 4,5 mln zł 1,9 mln zł 30,5 mln zł 6,5 mln zł 45,9 mln zł 5,1 mln zł 683,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

70,6 mln zł

20 mln zł

2007 - 2013

1

5,6 mln zł

1,7 mln zł

2004 - 2006

3

2,5 mln zł

839,7 tys. zł

Łącznie

10

78,8 mln zł

22,5 mln zł

Inne dane

Adres www

VIGO.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002