Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

70,6 mln zł

20 mln zł

2007 - 2013

1

5,6 mln zł

1,7 mln zł

2004 - 2006

3

2,5 mln zł

839,7 tys. zł

Łącznie

10

78,8 mln zł

22,5 mln zł