Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000102832

NIP

6312125476

REGON

273604433

Adres siedziby

Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

46,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skłądania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes reprezentuje spółkę jednoosobowo we wszystkich sprawach.

Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZYDENT MIASTA BĘDĄCEGO DOMINUJĄCYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (89,26% UDZIAŁÓW)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  39 mln zł

  Liczba udziałów

  78041

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 7 czerwca 2021 r.

  ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE DO REPREZENTOWANIA MOCODAWCY W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

101,4 mln zł

2021 r.

7,2 tys. zł

2019 r.

2,2 mld zł

2017 r.

29,3 mln zł

2008 r.

1,7 mln zł

2005 r.

3,4 tys. zł

2005
2008
2017
2019
2021
2022
3,4 tys. zł 1,7 mln zł 29,3 mln zł 2,2 mld zł 7,2 tys. zł 101,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

51,9 mln zł

34,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14595 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001