Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000102832

NIP

6312125476

REGON

273604433

Data rejestracji

27 marca 2002 r.

Adres siedziby

Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

46,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

2,2 mld zł

2017 r.

29,3 mln zł

2008 r.

1,7 mln zł

2005 r.

3,4 tys. zł

2005
2008
2017
2019
3,4 tys. zł 1,7 mln zł 29,3 mln zł 2,2 mld zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

91 mln zł

61,9 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZYDENT MIASTA BĘDĄCEGO DOMINUJĄCYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (89,26% UDZIAŁÓW)

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skłądania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes reprezentuje spółkę jednoosobowo we wszystkich sprawach.

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  39 mln zł

  Liczba udziałów

  78041

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 7 czerwca 2021 r.

  ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE DO REPREZENTOWANIA MOCODAWCY W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 7 czerwca 2021 r.

  ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE DO REPREZENTOWANIA MOCODAWCY W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14595 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001