Nazwa pełna

RABAT DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000098655

NIP

6342410891

REGON

276988150

Adres siedziby

Kossutha 6, 40-832 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

52,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu,to jest prezesa zarządu łącznie z i wiceprezesem lub i wiceprezesa łącznie z którymkolwiek z dwóch pozostałych wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

16 stycznia 2013 r.

DKK-4/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

54,8 tys. zł

2021 r.

63,6 tys. zł

2020 r.

37,6 tys. zł

2016 r.

9,9 tys. zł

2016
2020
2021
2022
9,9 tys. zł 37,6 tys. zł 63,6 tys. zł 54,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18050 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001