Nazwa pełna

CLIP UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000955812

NIP

7773196687

REGON

301647941

Adres siedziby

Rabowicka 65, Jasin, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

1 marca 2022 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje wyłącznie komplementariusz: clip ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariusz wojciech staniszewski jest pozbawiony prawa reprezentacji spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022