Nazwa pełna

ZDROJOWA RENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000955508

NIP

6711779831

REGON

320700570

Adres siedziby

Antoniego Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 marca 2022 r.

Kapitał zakładowy

807,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki

Wspólnicy
 • Od 1 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  403,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  8073

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  403,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  8073

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022