Nazwa pełna

VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000917774

NIP

7282531544

REGON

473239996

Adres siedziby

Stefana Żeromskiego 96, 90-550 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 września 2021 r.

Kapitał zakładowy

15 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach niemajątkowych do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych powodujących zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500. 000,00 złotych do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 września 2021 r.

  Wartość udziałów

  11,6 mln zł

  Liczba udziałów

  11550

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 września 2021 r.

  Wartość udziałów

  3,3 mln zł

  Liczba udziałów

  3275

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

80 tys. zł

2022 r.

19,5 mln zł

2020 r.

2,3 mln zł

2019 r.

36 tys. zł

2018 r.

228,5 tys. zł

2016 r.

36,1 tys. zł

2013 r.

313 tys. zł

2008 r.

288 zł

2008
2013
2016
2018
2019
2020
2022
2023
288 zł 313 tys. zł 36,1 tys. zł 228,5 tys. zł 36 tys. zł 2,3 mln zł 19,5 mln zł 80 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

62,5 mln zł

19,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021