Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

19,5 mln zł

2020 r.

2,3 mln zł

2019 r.

36 tys. zł

2018 r.

228,5 tys. zł

2016 r.

36,1 tys. zł

2013 r.

313 tys. zł

2008 r.

288 zł

2008
2013
2016
2018
2019
2020
2022
288 zł 313 tys. zł 36,1 tys. zł 228,5 tys. zł 36 tys. zł 2,3 mln zł 19,5 mln zł