Nazwa pełna

ONLYBIO.LIFE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000875787

NIP

9562303561

REGON

341433396

Adres siedziby

Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 grudnia 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 mln zł

Kapitał wpłacony

5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, natomiast pozostali członkowie zarządu mogą reprezentować spółkę działając wspólnie z innym członkiem zarządu lub prezesem zarządu lub prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,8 mln zł

2020 r.

12,3 mln zł

2019 r.

1,6 mln zł

2018 r.

5,5 mln zł

2018
2019
2020
2021
5,5 mln zł 1,6 mln zł 12,3 mln zł 6,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.ONLYBIO.LIFE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021