Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 07.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 27.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII A

  Liczba akcji w serii

  50000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE