Nazwa pełna

INVEST LAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000873564

NIP

7812015679

REGON

387690884

Adres siedziby

Topolowa 17, 62-090 Rokietnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

11 grudnia 2020 r.

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych upoważniony jest samodzielnie komplementariusz - lagris sp. Z o. O. Pozostali komplementariusze nie mają prawa reprezentowania spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 9 lipca 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  19.207,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  19.207,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  19.207,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 5 stycznia 2024 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 5 stycznia 2024 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 5 stycznia 2024 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021