Nazwa pełna

OMT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000850379

NIP

5922281636

REGON

386574242

Data rejestracji

17 lipca 2020 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz samodzielnie

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 17 lipca 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021