Nazwa pełna

FUNDACJA BADAŃ WIEJSKO-MIEJSKICH RURALL (RURAL AND URBAN RESEARCH)

KRS

0000834803

NIP

5252819067

REGON

385834735

Adres siedziby

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 marca 2020 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – SEKRETARZ ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020