Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE STERLING ANGELS

KRS

0000808084

NIP

6762572436

REGON

384603956

Adres siedziby

Długa 82 / 10, 31-147 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 października 2019 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podejmowania w imieniu stowarzyszenia czynności zobowiązujących i rozporządzających upoważnionych jest prezes zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019