Poprzednio

ROYALL-COPMANY

Nazwa pełna

ROYALL-COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000779825

NIP

6762564193

REGON

382981878

Adres siedziby

Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 kwietnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

22 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

 • PREZES ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  11 tys. zł

  Liczba udziałów

  11

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  11 tys. zł

  Liczba udziałów

  11

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019