Dane aktualne

Nazwa pełna

MELNYK BILLBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776824

NIP

6783178638

REGON

382837992

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Teodora Parnickiego 7 / 1C, 31-619 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Działalność usługowa wspomagająca transport

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Fryzjerstwo I pozostałe zabiegi kosmetyczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.MELNYK-BILLBOARDS.PL

Adres e-mail

BIURO@MELNYK-BILLBOARDS.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania