Dane aktualne

Nazwa pełna

PROFER DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776731

NIP

6762563360

REGON

382834019

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Adres siedziby

Plac Na Groblach 5 / 44, 31-101 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

6 aktualnych powiązań