Dane aktualne

Nazwa pełna

BILANS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774369

NIP

6772442155

REGON

382693040

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Aleja Kijowska 24 / 85, 30-079 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

A.PLONKA@STABILIZACJE.NET

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

3 aktualne powiązania