Nazwa pełna

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000772126

NIP

5170397401

REGON

382592303

Adres siedziby

197B, 36-073 Palikówka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

15 lutego 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionymi do reprezentowania spółki są: a) komplementariusz sławomir buszta b) komplementariusz sylwester buszta przy czym każdy z nich może reprezentować spółkę samodzielnie. Uprawnienie do reprezentacji obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,9 mln zł

2020 r.

452,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019