Nazwa pełna

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000769437

NIP

9512422921

REGON

365901996

Adres siedziby

Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 stycznia 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

625 tys. zł

Kapitał docelowy

468,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

625 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie; Dwóch członków zarządu łącznie; Członek zarządu łącznie z prokurentem

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

11,8 mln zł

2020 r.

448,6 tys. zł

2019 r.

358,8 tys. zł

2019
2020
2021
358,8 tys. zł 448,6 tys. zł 11,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.SIMFABRIC.INFO

Adres e-mail

CONTACT@SIMFABRIC.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019