Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 27.05.2022

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.03.2021

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 08.03.2022

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  5625000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  625000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE