Nazwa pełna

BUSINESS CENTRE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000759291

NIP

8792707712

REGON

381921319

Adres siedziby

Sportowa 18-20, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,5 tys. zł

2022 r.

1,3 tys. zł

2021 r.

12,1 mln zł

2021
2022
2023
12,1 mln zł 1,3 tys. zł 1,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,5 mln zł

7,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019