Nazwa pełna

BUSINESS CENTRE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000759291

NIP

8792707712

REGON

381921319

Adres siedziby

Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu. W przypadku zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TORUNIU POSIADAJĄCEGO 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,3 mln zł

2018 r.

7,7 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,5 mln zł

7,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019