Nazwa pełna

POLSKA RADA BIZNESU - POLISH BUSINESS ROUNDTABLE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000075374

REGON

010003806

Data rejestracji

4 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al.ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Art. 9 pkt b 2. Zarząd: -reprezentuje stowarzyszenie wobec osób trzecich w zakresie stosunków cywilno-prawnych I administracyjnych oraz w sądzie I poza sądem. 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST - 1914 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016