Poprzednio

PROJEKT KRAKÓW 3 CORDIA PARTNER 2

Nazwa pełna

HI MOKOTÓW CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000745670

NIP

7010844938

REGON

381067300

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

23 sierpnia 2018 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji spółki jest komplementariusz, który może samodzielnie działać w imieniu spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018