Nazwa pełna

KABLONEX NAWROCCY SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000713783

NIP

6070084790

REGON

366758006

Adres siedziby

76, Podanin, 64-800 Chodzież, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

1 lutego 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch wspólników (reprezentacja łączna). Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego ze wspólników lub prokurenta.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

28,8 tys. zł

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

202,3 tys. zł

2018 r.

16,7 mln zł

2017 r.

148,3 tys. zł

2016 r.

4,9 mln zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,9 mln zł 148,3 tys. zł 16,7 mln zł 202,3 tys. zł 3,9 mln zł 28,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

73,9 mln zł

21,3 mln zł

2007 - 2013

3

21,6 mln zł

6,9 mln zł

Łącznie

5

95,5 mln zł

28,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018