Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

73,9 mln zł

21,3 mln zł

2007 - 2013

3

21,6 mln zł

6,9 mln zł

Łącznie

5

95,5 mln zł

28,3 mln zł