Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 4 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

FORSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000705658

NIP

8212654791

REGON

368661831

Data rejestracji

27 listopada 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Żeliszewska 8, 08-130 Kotuń, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja opakowań drewnianych

  • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

  • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

  • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

  • Naprawa i konserwacja maszyn

  • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Sprawozdanie za okres 31 października 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch wiceprezesów zarządu łącznie albo wiceprezes zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018