Nazwa pełna

FORSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000705658

NIP

8212654791

REGON

368661831

Data rejestracji

27 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Żeliszewska 8, 08-130 Kotuń, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 31 października 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch wiceprezesów zarządu łącznie albo wiceprezes zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018