Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 10.04.2019

    Od 31. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 31. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Wartość udziałów objętych za aport
  • 3 060 800,00 ZŁ