Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 04.04.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 03.04.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 10.04.2019

  Od 31. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 31. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Wartość udziałów objętych za aport
 • 3 060 800,00 ZŁ