Nazwa pełna

DFR INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000704577

NIP

5252729861

REGON

368780607

Adres siedziby

Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 listopada 2017 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - WSPÓLNIKA SPÓŁKI DFR SP. Z O.O. W KTÓRYM POSIADA 100%UDZIAŁÓW - SPÓŁKA DOMINUJĄCA WOBEC DFR INWESTYCYJNY SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018