Nazwa pełna

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000699821

NIP

5242687753

REGON

141987652

Adres siedziby

Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 października 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

24 mln zł

Kapitał docelowy

16,8 mln zł

Kapitał wpłacony

24 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

285,9 tys. zł

2021 r.

4,5 mln zł

2020 r.

1,6 mln zł

2019 r.

40 tys. zł

2018 r.

18,1 tys. zł

2017 r.

10,1 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
10,1 tys. zł 18,1 tys. zł 40 tys. zł 1,6 mln zł 4,5 mln zł 285,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4,6 mln zł

2,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.4MASS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017