Poprzednio

HAYDEN

Nazwa pełna

RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692945

NIP

5213792855

REGON

368202572

Adres siedziby

Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

79 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu składającego się z 1 (jednej) osoby, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku zarządu składającego się z więcej niż 1 (jednej) osoby, do reprezentacji spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków zarządu albo 1 (jednego) członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

329,4 tys. zł

2020 r.

80,6 tys. zł

2019 r.

3,7 mln zł

2019
2020
2022
3,7 mln zł 80,6 tys. zł 329,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,2 mln zł

4,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018