Poprzednio

HAYDEN

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,2 mln zł

4,7 mln zł