Nazwa pełna

ULTRA PLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000684844

NIP

7561981826

REGON

367660611

Adres siedziby

1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 czerwca 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentacji spółki w przypadku zarządu wieloosobowego przysługuje dwóm członkom zarządu łącznie lub jednemu członkowi zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

39,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2017