Nazwa pełna

THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000683622

NIP

2020000926

REGON

366480189

Adres siedziby

Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 czerwca 2017 r.

Kapitał zakładowy

160,4 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli za spółkę wymaga współdziałania dwóch członków zarządu. Jeżeli członkiem zarządu jest aliaksei staravoitau, składanie oświadczeń woli przez spółkę wymaga współdziałania członka zarządu z aliaksei staravoitau. Zarząd składa się od 2 do 7 członków, w tym prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,5 mln zł

2020 r.

21,7 mln zł

2019 r.

25,9 tys. zł

2018 r.

10,2 mln zł

2017 r.

66 tys. zł

2016 r.

6,6 mln zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
6,6 mln zł 66 tys. zł 10,2 mln zł 25,9 tys. zł 21,7 mln zł 6,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

29,9 mln zł

16,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017