Nazwa pełna

C1 MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000683390

NIP

6040174519

REGON

365529166

Adres siedziby

Handlowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

19 czerwca 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest komplementariusz, tj. Spółka c1 marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. C1 marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana jest w następujący sposób: do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. 3. W skład zarządu c1 marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi rafał zarzecki- jako prezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  84.578.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  84.578.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

 • Od 21 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  50,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  50,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 21 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  4.950,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  4.950,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  4.950,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017