Nazwa pełna

3TS VENTURE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000067420

NIP

5252227349

REGON

017405070

Data rejestracji

30 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

29 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Sienna 72 / 6, 00-833 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu działający samodzielnie

Wspólnicy
 • STO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • PROKURA SAMOISTNA

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012