Poprzednio

BELLEA

Nazwa pełna

KANCELARIA FINANSOWA BELLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000671929

NIP

9512434137

REGON

366955853

Adres siedziby

Nadbrzeżna 38 / 13, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 kwietnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017