Nazwa pełna

W660 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000671157

NIP

5272804028

REGON

366993664

Data rejestracji

6 kwietnia 2017 r.

Adres siedziby

Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,1 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇮🇱

    Rezydencja

    🇮🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017