Nazwa pełna

NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000665017

NIP

8943054930

REGON

022455255

Adres siedziby

Pasymska 20, 01-993 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 lutego 2017 r.

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Kapitał docelowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

2,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

673,7 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu, przy czym przynajmniej jednym z nich musi być zawsze prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

76,5 tys. zł

2018 r.

97,8 tys. zł

2017 r.

5,3 mln zł

2016 r.

130,5 tys. zł

2015 r.

13 tys. zł

2014 r.

3,2 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2020
3,2 tys. zł 13 tys. zł 130,5 tys. zł 5,3 mln zł 97,8 tys. zł 76,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

7,6 mln zł

5,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.NESTMEDIC.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017